Sametové Ústí

    Program

Info

Program18. prosince uplyne osm let od smrti Václava Havla. Rádi bychom si připomněli tuto mimořádnou osobnost u lavičky Václava Havla před Filozofickou fakultou UJEP (Pasteurova 13) v univerzitním kampusu. Setkání jsme nazvali Slova Václava Havla a budeme rádi, když se přidáte a přinesete Havlovy texty, které Vás oslovily, a chtěli byste se o ně podělit s ostatními tím, že krátký úryvek přečtete. Věříme, že se sejde společnost pestrá tak, jak to měl Václav Havel rád.

1989 v Ústí nad Labem. Fotografie: Ladislav Jezdinský

Mottem konference je skutečnost, že koncepce střední Evropy stále ještě není téma ustálené a vyčerpané. Nové pohledy na tuto problematiku přinášely a dodnes přinášejí nejrůznější disciplíny z oblasti humanitních věd. Snaha přesně definovat a kodifikovat koncept střední Evropy se už od nepaměti neobejde bez interdisciplinární spolupráce. Mezi obory, které se na konstrukci této definice aktivně účastní, patří historie, filosofie, politologie, sociologie, antropologie, pedagogika, ekonomika, etika a estetika.
Ve dnech konání konference si připomeneme 30. výročí od rozpadu východního bloku. Výsledkem našeho setkání bude hledání současného směřování střední Evropy pohledem humanitních věd. Vítány jsou příspěvky z oblasti starší i mladší historie, politologie, filozofie, pedagogiky, sociologie, ekonomie a dalších vědních oborů sledujících vývoj společnosti.
Z konferenčních příspěvků vznikne recenzovaná kolektivní monografie (plánované vydání v r. 2020). Konferenčními jazyky budou: čeština, němčina, polština, slovenština, angličtina.

Pars academia 2019: Svoboda v kontextu střední Evropy. Metody výzkumu a jejich aplikace.

FF UJEP

Facebooková událost

Program Výstava je dedikována připomínkám a oslavám 30. výročí Sametové revoluce a studentského hnutí na tehdejší Pedagogické fakultě v Ústí n. L. Na 600 m² představí veřejnosti historické materiály (dobové fotografie, video záznamy, provolání, letáky, transparenty atd.) spojené s průběhem Sametové revoluce s přihlédnutím k situaci v Ústí n. L.
Historické prameny budou na výstavě doplněny dobovými uměleckými díly, jejichž autory jsou umělci působící v té době v Ústí n. L na Pedagogické fakultě, která reprezentují širší společenskou atmosféru tohoto období.

Dobové dokumenty a umělecká díla budou na výstavě konfrontovány s audio a video nahrávkami vzpomínek přímých účastníků Sametové revoluce v Ústí n. L. realizovanými ve spolupráci s Post Bellum, o. p. s. a také se současnými uměleckými díly připravenými mladými výtvarnými umělci působícími nyní na UJEP (především studenty), která reagují na odkaz Sametové revoluce a v širším kontextu také na tehdy i nyní akcentované otázky spojené s principy svobody a demokracie.

Sametová revoluce v roce 1989 je v rámci této výstavy prezentována široké veřejnosti jako významná historická událost, ale také jako zcela aktuální téma spojené se základními principy fungování otevřené demokratické společnosti. Nedílnou součástí akce bude intenzivní doprovodný program cílený na širokou veřejnost včetně programů připravených pro studenty základních a středních škol.

Vystavující: Jiří Bartůněk, Pavel Beneš, Jiří Černický, Jiří David, Ibra Ibrahimovič, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Alžběta Kočvarová a Pavel Matoušek, Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva, Martin Krupa, Petr Mička, Miloš Michálek, Barbora Müllerová, Jaroslav Prášil, Smějící se bestie, Zdeněk Svejkovský

Kurátor: Michal Koleček
Odborná spolupráce: Petr Karlíček
Architekt výstavy: Jiří Bartoš

Výstava: 23. 10. – 29. 11. 2019

Galerie Emila Filly

Na výstavě budou k nalezení nejzajímavější odborné i populárně naučné dokumenty tematicky zaměřené k událostem, které se odehrály před 30 lety. Součástí je i výstava dobového tisku.

Přijďte si do knihovny ověřit své znalosti historie, anebo si jen prověřit jak dobře si pamatujete na 17. listopad 1989. Jak jste na tom s pamětí, si můžete vyzkoušet v připraveném vědomostním testu.

SVKUL

ProgramVýstava přiblíží nejvýznamnější události přelomových let 1989-1990 v Československu i ve světě. Stranou nezůstane ani dění v tehdejším Severočeském kraji. Perzekuci, represi, ideologii, ale i každodennost, odpor, ekologii a revoluci. To vše nalezne divák na výstavě připravované Markétou Brožovou a Petrem Karlíčkem.

FF UJEP

1989 v Ústí nad Labem. Fotografie: Ladislav Jezdinský

Přednáška o událostech roku 1939 a odkazu Jana Opletala ve 13:00–13:30h, Studovna PF UJEP

Připínání symbolické trikolory, připomenutí jejího významu ve 13:30h, v prostorách před PF UJEP

Krátký proslov vedení PF UJEP ve 14h, v mezipatře budovy CS (naproti hlavnímu vchodu do budovy PF UJEP)

Specializovaná přednáška členů katedry bohemistiky (PhDr. Martin Fibiger, Ph.D. a Mgr. Radek Fridrich. Přednáška bude proložena dramatickou četbou ukázkových textů) ve 14:15–15h, studovna PF UJEP

Výstava dobových fotografií absolventa někdejší katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UJEP Petra Mičky, který byl během nepokojných událostí v roce 1989 vyloučen. Fotografie jsou autentickým záznamem listopadových událostí během revolučních dnů v Ústí nad Labem v 15:30–17h, PF UJEP katedra výtvarné výchovy

„Byli jednoho srdce a jedné mysli“ – 600 let od jiné (sociální) revoluce? přednáška Martina Černého o výzvě kazatele Jana Želivského v 17–18h, mezipatro hlavní budovy PF UJEP

Vystoupení smíšeného pěveckého sboru KHV Chorea academica pod vedením prof. PaedDr. Jiřího Holubce, Ph.D. v 18:30–18:50h, PF UJEP katedra hudební výchovy

PF UJEP
Facebooková událost

Dům Kultury Města Ústí n. L.
Velká Hradební 1025/19

Detail

1989 v Ústí nad Labem. Fotografie: Ladislav Jezdinský

/ 11h
Prohlídky divadla
Vedené členy hereckého souboru
Po celém prostoru Činoherního studia

/ 12h
Swap market
Přinesete maximálně pět věcí / oblečení, knihy, šperky, kytky… ne úplně velkých rozměrů / a maximálně pět věcí si odnesete.
Foyer Činoherního studia

/ 14h
Přednáška Petra Mičky o událostech 17. listopadu
Foyer Činoherního studia

/ 16h
Scénické čtení souboru Činoherního studia:
Václav Havel: Zahradní slavnost
Hlavní sál Činoherního studia

/ 17h
Vernisáž výtvarné výstavy studentů Fakulty umění a designu “Ozvěny svobody”
Výstava reflektuje téma svobody v dílech současných mladých autorů začínajících aktivně tvořit po roce 1989.
Foyer Činoherního studia
Facebooková událost

/ 17.11h
Se rozeznění kostelní zvony v celé ČR jako připomínka listopadových událostí roku 1989

/ 18h—20.30h
Pacino
Prodavač
Nauzea Orchestra
Při oslavách 30 let Sametové revoluce vystoupí na jevišti Činoherního studia trojice českých kapel, které pojí dohromady svoboda uměleckého projevu, svoboda dělat si věci po svém. Trojice Pacino čerpá z odkazu hardcoru a krautrocku, indie-popoví Prodavač se řídí svou vizí nezávislého popu s českými texty a v Ústí dobře etablovaní Nauzea Orchestra míchají avantgardu s elektrem a důraznou rytmikou. Trojice českých klubových kapel s jasnou vizí, s jasnou myšlenkou a s jasným konceptem.
Hlavní sál Činoherního studia

/ 21.30—22h
Módní audiovisuální show 80’s/90’s
Revoluční esprit – Burda, Vlasta, Elle v Ústí nad Labem.
Pod vedením ateliéru Oděvního a textilního designu FUD.
Hlavní sál Činoherního studia
Facebooková událost

ProgramWORKSHOP na festivalu FIK 4. ročník festivalu ilustrace a komiksu s letošním tématem Fitness 30 kliků ke svobodě Interaktivní cvičení, které prokáže schopnosti těla i duše. Lze se ke svobodě jen tak proklikat? Určeno pro každého, kdo udělá klik.

Je tu další ročník víkendového festivalu ilustrace a komiksu v Ústí nad Labem. Od pátku 15. do neděle 17. listopadu se na vás těšíme v prostorách Veřejného sálu a Galerie Hraničář a jejich okolí. Čekají na vás přednášky, workshopy, výstavy i koncerty. Na festival opět dorazí i zahraniční hosté. Účast vašich oblíbených nakladatelů je samozřejmostí. Prodejní stánky s nadupanými knihami a vychytaným merchem, už se chystají. Můžete se těšit na Jindřicha Janíčka, který za své ilustrace v knize Ústava získal cenu Czech Grand Design. Z Německa k nám zavítají tvůrci ilustrací Paul WaakTina Kaden. Mezi další hosty patří Martin Raudenský, David Černý, Aneta Bendáková, Trystero, Paseka, Tomáš Kučerovský, Štěpánka Jislová, Nikola Logosová, Televize Estráda, Nikola Hoření a další.

Více info

1989 v Ústí nad Labem. Fotografie: Ladislav Jezdinský

Vystoupí: Please The Trees, Polanský wtf Langman

Adresa: Klíšská 3391/35, Ústí nad Labem
Vstup jen s pozvánkou.

1989 v Ústí nad Labem. Fotografie: Ladislav Jezdinský

K oslavám výročí 30 let od sametové revoluce se NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem připojuje výstavou, která mapuje přístup k péči o památky před a po roce 1989. Severozápadním Čechám uštědřilo 20. století řadu těžkých zásahů hospodářských, sociálních, ekonomických i ekologických, což se promítlo také na stavu jeho kulturního dědictví. Řada památek se nedočkala dalšího století či přežila ve značně pozměněné podobě, některé přestály díky nezájmu společnosti. Porevoluční vývoj ale nepřinesl okamžitý posun ve vnímání zděděných hodnot, památky zanikaly i v tomto období napravování společenských poměrů, nicméně postupné změny vedly a vedou k obnovování památek, a to od drobné architektury podtrhující ráz krajiny, až po velké areály známých objektů. Na vybraných tematických okruzích se tak autoři výstavy snaží doložit, že změna režimu neznamenala jednoznačně černobílé vnímání péče o památky. Vztah k dědictví po předcích je vždy vizitkou stavu společnosti. Vernisáž výstavy doprovodí audiovizuální instalace v prostorách kostela sv. Floriána v Krásném Březně, jehož hlavní dominantou je unikátní oltář s alabastrovými prvky, s nímž instalace pracuje a za pomocí současných technologických postupů ho přivádí k životu. Autoři instalace jsou z Ateliéru TIME-BASED MEDIA (FUD UJEP).

zámek Krásné Březno, sídlo NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, Podmokelská 1/15

Událost

ProgramDaniel Biskup, jeden z nejvýznamnějších současných německých fotoreportérů, doprovázel s kamerou v ruce i německé a evropské události roku 1989. Pro 21. Dny české a německé kultury vybral své snímky Berlína z doby pádu Berlínské zdi a krátce po ní. Tyto působivé fotografie, které ukazují nejen Berlín coby proměňující se místo, nýbrž i běžný život jeho obyvatel, budou v České republice představeny vůbec poprvé.

U příležitosti zahájení festivalu 21. Dny české a německé kultury na české straně provede Daniel Biskup návštěvníky svou výstavou fotografií “Proměna Berlína” a podá i osobní svědectví o tom, co zažil a jak Německo a Evropu v roce 1989 vnímal. Výstava bude k vidění až do 11. listopadu v běžné otevírací době Hraničáře.

Facebook Event

Sametová manifestace
Videoprojekce na velkoformátovou obrazovku / Vizuální koláž složena z dobových dokumentů

1989 v Ústí nad Labem. Fotografie: Ladislav Jezdinský

Slavnostní průvod studentů, akademiků i veřejnosti od kolejí UJEP na Mírové náměstí. Cílem průvodu je upozornění na následující akci probíhající na Mírovém náměstí. Součástí průvodu budou dobové plakáty a případné pokřiky. Studenti se sejdou u kolejí, kde se připojí k členům SU, kteří povedou průvod skrz ulici Klíšskou až na Mírové náměstí. Studenti budou předem pobídnuti k tomu, aby si vytvořili různé dobové slogany.

Událost

Mapy.cz

Sametová mapa

ProgramRektor UJEP a předseda AS UJEP Vás zvou na slavnostní zasedání Akademické obce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem svolané u příležitosti připomenutí 30 let od sametové revoluce, listopadových událostí roku 1939 a k oslavě Mezinárodního dne studentstva. Vzhledem ke kulatému výročí bude předmětem shromáždění právě role Ústí nad Labem a zdejšího vysokého školství v turbulentních časech roku 1989. Současnou úlohou univerzity je právě tyto události připomínat a akcentovat stejné hodnoty, které si v minulosti vyžádaly lidské životy. Po skončení slavnostního shromáždění Akademické obce UJEP bude odhalen skromný památník Václava Sedláčka, ústeckého mladíka, jehož život pohasl 28. října 1939 během protinacistických demonstrací. Demonstrací za svobodu. Vzpomínkový akt bude zakončen studentským průvodem na Mírové náměstí. Slavnostní zasedání proběhne v Červené aule Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 13. listopadu 2019 v 15:00 h.

Program zasedání:
• 15:00 Zahájení
Slovo rektora UJEP
Připomenutí událostí roku 1939 a 1989, sametová revoluce
v Ústí nad Labem
Sametová revoluce v Ústí nad Labem očima studenta a pedagoga
Připomenutí událostí roku 1939 a seznámení s osobností Václava Sedláčka

• 16:00 Ukončení a přesun k pamětnímu místu Václava Sedláčka
Odhalení pamětního místa Václava Sedláčka 8

• 16:30 Průvod na Mírové nám., kde bude probíhat další program

Kampus → Multifunkční centrum UJEP → Červená aula
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

Slavnostní zasedání AO UJEP se koná v rámci programu Sametových oslav v Ústí nad Labem.

ProgramJe zajímavé sledovat, jak se původně silné a nosné heslo sametové revoluce, “Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!”, postupně vyprazdňuje. Během posledních třiceti let se různými cestami proměnilo ve dvojí: klišé a karikaturu. Jako klišé bez obsahu se opakuje během vzpomínkových akcí, karikující nálepku z něj udělali všemožní odpůrci listopadového étosu. V této přednášce bych se chtěl pokusit o určitou obranu pravdoláskařství proti oběma způsobům myšlenkového vyprazdňování. Proto také pravdoláskařství, původně výraz karikatury, používám pozitivně jako označení konceptu. Mým cílem je postavit pravdoláskařství do kontextu současných filosofických koncepcí pravdy, zvláště debat o tzv. post-pravdě. Je možné definovat pravdoláskařství jako specifický vztah k pravdě v době převažující politiky alternativních pravd?

Veřejný sál Hraničář

ProgramPravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí? Performance na základě rozhovorů s pamětníky, sdílejícími zkušenost se životem před a po roce 1989, sleduje různé podoby převratu, jež způsobil revoluční rok v jednotlivých biografiích na obou stranách českoněmecké hranice. Představení jsou dvojjazyčná a budou opatřena titulky vždy v opačném jazyce. Vystupují v nich představitelé z Drážďan a severních Čech. Umělecké vedení: Veronika Kyrianová, Richard Němec, Matthias Spaniel. Na projektu spolupracují Centrum pro střední Evropu Technické univerzity v Drážďanech, Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem a DIE BÜHNE – divadlo drážďanské TU. Ústí nad Labem: 150 Kč / zlevněné 100 Kč

Událost

ProgramJak známo, tvoří smyčcový kvartet čtveřice hráčů na smyčcové nástroje. A dojde-li k tomu, že se vydají na zvídavou potulku rozličnými hudebními krajinami, hovoříme o potulných hudebnících – vagantech. A tak čtveřice hudebních tuláků dává dohromady uskupení Quattro vaganti, jež v samém závěru Dnů kultury nabídne program pro pravé milovníky klasické hudby. Díky nim ožije neznámé dílo Michaela Čakrta, trutnovského skladatele, jenž byl v roce 1949 vyloučen ze studia z politických důvodů a exil nalezl v Krkonoších. Koncert tělesa Quattro vaganti propojí výběr těchto ojediněle elegantních kusů s neméně elegantní delikátní ochutnávkou díla Fanny Hensel, starší sestry Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Staňte se svědky zcela nového hudebního zážitku v historických kulisách Císařského sálu Muzea města Ústí nad Labem, který byl teprve před několika lety znovuobjeven v celé své kráse.

Facebooková událost

ProgramNPÚ ÚOP v Ústí nad Labem vlastní filmový archiv, který obsahuje na sedm desítek krátkých filmů dokumentujících obce v těžební oblasti před jejich likvidací. K takto zachyceným obcím patří Otovice (1979), Vyklice (1981), Žichlice (1989), Chabařovice (plán likvidace k 1997 zastaven). Filmy jsou připomínkou nejen zániku krajiny spolu s její pamětí a hodnotami budovanými celá staletí, ale i katastrofálního stavu životního prostředí na severu Čech, který byl příčinou ekologických demonstrací ještě před samotným 17. listopadem 1989.

Promítání filmů doplní moderovaná diskuze na toto stále živé téma.s ředitelem Archivu města Ústí nad Labem Petrem Karlíčkem a Milanem Jansou z Chabařovic, moderátorem bude Petr Honzejk (HN).
Vstup zdarma

Veřejný sál Hraničář

1989 v Ústí nad Labem. Fotografie: Ladislav Jezdinský

Československo a Německá demokratická republika byly v roce 1989 považovány za nejrigidnější země tzv. Východního bloku. K masovému vystoupení proti tehdejším komunistickým režimům zde došlo až na podzim, o to rychlejší zde však byl posléze proces jejich zániku. V čem byly komunistické režimy v Československu a v NDR podobné a v čem naopak rozdílné? A jak se lišil průběh předání moci opozičním skupinám v těchto zemích? Na tyto otázky budou odpovídat opoziční aktivista a poslední ministr zahraničí NDR Markus Meckel, signatář Charty 77 a předseda české vlády v letech 1990-1992 Petr Pithart a zakladatel Občanského fóra v Ústí nad Labem a pozdější ministr zemědělství a velvyslanec v USA Petr Gandalovič. Moderátorem debaty bude novinář Petr Honzejk, tehdejší student ústecké univerzity.

Debaty na téma proměny zpravodajství, veřejnoprávních médií, chápání svobody slova, chování na internetu a nového fenoménu sociálních sítí. Vše s akcentem na 30. výročí pádu totalitního režimu a důležitost principusvobody slova, ale i nezávislosti veřejnoprávních médií. Hosty budou Daniel Kroupa, Michal Koleček, Nora Fridrichová, Marek Wollner. Pořadem provede Michaela Hrubá. Daniel Kroupa, Katedra politologie a filozofie FF UJEP Michal Koleček, bývalý děkan FUD Nora Fridrichová, moderátorka a dramaturgyně pořadu 168 Marek Wollner, moderátor Reportérů ČT a šéfredaktor reportážní publicistiky Moderátorka Michaela Hrubá, děkanka FF

Facebooková událost

Program

Letošní festival zahájí výjimečný koncert Mikoláše Chadimy, jeho souboru MCH Band a německé punkové zpěvačky Mony Mur, který bude poctou Jürgenu Fuchsovi, východoněmeckému disidentovi a básníkovi. Fuchs se narodil v roce 1950 v saském Reichenbachu a v roce 1976 byl za své opoziční aktivity uvězněn v tajném vězení Stasi v berlínské čtvrti Hohenschönhausen. Díky mezinárodním protestům byl vypovězen do SRN, svoji vězeňskou zkušenost pak vyjádřil ve sbírce básní Tagesnotizen, kterou zhudebnil saxofonista Mikoláš Chadima, signatář Charty 77 a člen legendární rockové skupiny Extempore. Fuchsovy básně předvede společně s hamburskou zpěvačkou Monou Mur, jejíž písně jsou kupříkladu součástí známého německého filmu Proti zdi (2004). V rámci večera zazní též zhudebněné básně Ivana Wernische.

Veřejný sál Hraničář

PDF přehled ke stažení:

Program